Parodos nuostatos 2016

TARPTAUTINĖS ŠEIMŲ KŪRYBOS IŠ SMĖLIO
FOTOGRAFIJŲ PARODOS INTERNETE
„SMĖLIO PASAKOJIMAI-2016“
NUOSTATAI


Jau šeštus metus projekto rengėjai kviečia kurti statinius iš smėlio ir pasidalinti kūrybos akimirkomis. Jūsų sukurtų smėlio skulptūrų ir statinių fotografijas eksponuosime internetinėje svetainėje http://smeliopasakojimai.blogspot.com/.
Smėlio pasakojimais galėsite džiaugtis visus metus!

TIKSLAS – skatinti vaikų kūrybiškumą ir lavinti vaizduotę, kuriant įvairius statinius, kompozicijas ir erdvines skulptūras iš smėlio.

NUMATOMI REZULTATAI:
·         Įgyvendinti vaikų kūrybiniai sumanymai.
·         Panaudotos tradicinės ir netradicinės technikos kūrybai iš smėlio.
·         Įgyti komandinio darbo įgūdžiai.
·         Pasidalinta kūrybiniais sumanymais su kitų miestų, šalių švietimo įstaigomis.

PROJEKTO RENGĖJAS
Kauno lopšelis-darželis „Mažylis“.

PARODOS PARTNERIAI
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos ir Lenkijos švietimo įstaigos.

KŪRYBINĖ GRUPĖ
Kauno lopšelio-darželio „Mažylis“ direktorė Dalia Mazaliauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Agnė Šneiderytė, auklėtojos Daiva Brusokienė, Edita Abračinskienė, Inga Čiučiunkevičiūtė ir Jolita Saulevičienė.

DALYVIAI
Lietuvos ir užsienio šalių švietimo įstaigų vaikai, šeimos nariai ir pedagogai.

PROJEKTO TRUKMĖ
2016 m. birželio mėn. – 2016 m. spalio mėn.

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR FIKSAVIMAS
·         Laisvai pasirinktoje aplinkoje (darželyje, kieme, namuose, prie vandens telkinių ir kt.) iš smėlio kuriami statiniai, kompozicijos ir erdvinės skulptūros.
·         Fotografuojama vaikų, vaikų-šeimos narių, vaikų-pedagogų kompozicijos, statiniai iš smėlio.

DARBŲ PATEIKIMAS IR PARODOS ORGANIZAVIMAS
Dalyviai atsiunčia kūrinio 1-2 fotografijas (viena – kūrinio, kita – kūrinio su autoriumi/-iais).  Skirtingų kūrinių ir dalyvių skaičius iš įstaigos neribojamas. Kiekvienai nuotraukai pridėti aprašymą, kuriame nurodyti: kūrinio pavadinimą, dalyvio(ių) vardą, pavardę, amžių, grupę, vaiko(ų) komentarą (komentaras neprivalomas), pedagogo vardą, pavardę, ugdymo įstaigą, miestą.  Nurodykite šeimos narių vardus ir pavardes, jei jie dalyvavo kūrybos procese. Kviečiame suaugusius fotografuotis kartu su vaikais. Fotografijas siųsti elektroniniu paštu smeliopasakojimai@gmail.com iki 2016-09-30. Projekto rengėjai eksponuos tik kokybiškas fotografijas.
Paroda bus eksponuojama internetinėje svetainėje http://smeliopasakojimai.blogspot.com/.  Nuotraukų eksponavimas  numatomas nuo 2016 m. spalio mėn. Originaliausius kūrybos iš smėlio darbus galėsite išrinkti Jūs patys, balsuodami svetainėje spalio-lapkričio mėn. Dalyvavusiems pedagogams, el. paštu  bus išsiųstos pažymos apie dalyvavimą iki 2016 m. gruodžio mėn.

PAPILDOMOS SĄLYGOS:
Už dalyvių sutikimą eksponuoti nuotraukas internete atsako nuotraukų siuntėjas.
Dalyviai gali kreiptis į rengėjus, jei pageidauja nuotraukas pašalinti iš internetinės erdvės.


Kontaktai pasiteiravimui:
Daiva Brusokienė mob. tel. +370 683 17310; Agnė Šneiderytė 8 (37) 386732.