Smėlio pilyse...

Smėlyje palikom pėdas,

Kai maži pajūriu bėgom.
Ir mažais piršteliais bėrėm,
Gelsvas smėlio smilteles.

Mes pastatėm rūmų bokštus,
Puoštus kriauklėm, gintarais.
Saulėje jie auksu tviska
Kas gyvens ten, nežinai?

Smėlio pilyse gyvena,

Mažos pasakos vaikų.
Kai danguj sužiba žvaigždės,
Jos pakyla lig dausų.


Žodžiai A. Sendžikienės Kauno lopšelio-darželio „Mažylis“ muzikos vadovės